Power

Z Astroneer Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Energie (nebo také Napájení) je spolu s kyslíkem jedním z životně důležitých zdrojů pro vašeho Astroneera. Stabilní zásoba energie je nezbytná pro řízení vozidel, provozování různých modulů na základně a ve starších verzích také pro deformační nástroj.

Ve hře je energie reprezentovaná zářivě žlutou barvou.

Měření energie[editovat | editovat zdroj]

Výkon může být uložen v baterii, jejíž kapacita je znázorněná pomocí zářivě žlutých válečků zvaných bary. Rychlost nabíjení nebo vybíjení baterie se měří v jednotkách za sekundu, barech za sekundu, nebo sekundách na řádku v závislosti na aplikaci.

Získávání energie[editovat | editovat zdroj]

Astroneerův batoh sám automaticky generuje malý ale stálý tok energie přímo do zabudované baterie. Tato energie nemůže být z batohu převedena jinam, než do deformačního nástroje.

Generování[editovat | editovat zdroj]

Nejběžnější a konzistentní způsob získávání energie je generováním. Energie může být generována pomocí solárních panelů vystavených slunečnímu svitu, pomocí větrné turbíny vystavené větrnému počasí, nebo generátorům naplněných organickým materiálem nebo uhlím. Nasazení jednoho z těchto energetických zdrojů na objekt, který je schopen ukládat energii, bude automaticky nabíjet interní baterii objektu tak dlouho, dokud budou splněny příslušné podmínky. Po naplnění interní baterie objektu bude přebytek energie proudit do kterékoli v síti připojené baterie.

Solární panely představují nejlevnější a nejsnáze dostupnou metodu generování elektrické energie, ale Astroneeři, kteří spoléhají výhradně na solární energii narazí na její omezení po setmění. Větrné turbíny mohou dodávat energii ve dne nebo v noci, ale samozřejmě vyžadují vánek ke svému fungování. Generátor může poskytnout energii doslova na požádání, ale jen tak dlouho, dokud bude zásobován vhodným palivem.

Získávání[editovat | editovat zdroj]

Stejně jako kyslík, ložisko energie lze nalézt nad i pod povrchem planet v podobě žlutých krystalů. Sbíráním těchto krystalů deformačním nástrojem nejprve doplňuje interní baterii ve vašem batohu. Jakmile ta je plná, budou se do batohu přidávat zásobníky stejným způsobem jako je to u jiných zdrojů. Zásobník se bude pomalu ztenčovat podle vyčerpávání energie z batohu.

Vyrábění[editovat | editovat zdroj]

Lze jakmile Astroneer vyzkoumá energetické články, které mohou být vytvořeny pomocí 3D tiskárny integrované do batohu. Energetické články jsou vytvořeny plně nabité a mohou být účinnou formou doplňkové energie pro ty, kteří mají nadbytek zdrojů.

Seznam zdrojů energie[editovat | editovat zdroj]

V následující tabulce jsou uvedeny všechny dostupné zdroje energie.

Položka Kapacita (bary) Poznámka
Batoh 2.5 K plnému nabití dojde během cca 40 sekund.
Malá baterie 2
Baterie 16
Rover 8
Náklaďák 16
Energetické články 4 Plně nabitý při vytvoření. Po vyčerpání zásoby dojde ke zničení.
Stack energie 8 Posbíraný z okolního prostředí. Po vyčerpání zásoby dojde ke zničení.

 Toto jsou interní baterie a proto nelze jejich energii přesouvat do jiných energetických zdrojů

Energetické sítě[editovat | editovat zdroj]

Jak Astroneer přidává základní moduly k základnímu stanovišti, objevuje se tlustý kabel, který je spojuje a vytváří síť. Tou pak může proudit energie. Vozidla mohou být připojeny k energetické síti pomocí velkých portů na předním nebo zadním nárazníku.

Uvnitř sítě se budou vybité baterie samy pokoušet dobít pomocí nejbližšího aktivního zdroje energie nebo nabité externí baterie. Jakmile jsou všechny vnitřní baterie modulů v síti jsou nabité, bude se dobíjet externí bateriepomocí nejbližšího aktivního zdroje elektrického proudu.

Řetězy jsou technicky vzato součástí sítě, ale jen v omezené míře. Jsou schopné doplňovat energii pouze do Astroneera batohu (bez ohledu na vzdálenost), a to pouze pokud jsou všechny ostatní vnitřní baterie v síti plné. Kvůli tomuto omezení nelze spojit sítě dvou základen - i když toto může být provedeno ad hoc pomocí kabeláže vozidla.