Průvodce úpravami

Z Astroneer Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Jak vytvořit nový článek[editovat | editovat zdroj]

Nový článek můžete připravit třemi základními způsoby:

 • Sepsáním od nuly podle nalezených zdrojů. To je sice náročnější metoda, ale zato nejpřesnější.
 • Překladem z cizojazyčné, povětšinou anglické, gamepedie. Tato metoda je sice jednodušší, ale zato méně přesná, například pokud udělal chybu už autor článku na cizojazyčné gamepedii.
 • Převzetím a rozšířením části z jiného článku české Astroneer gamepedie. Tato metoda je velmi náročná a vyžaduje dostatek zkušeností.

Volba obsahu a názvu[editovat | editovat zdroj]

Před vytvořením článku je potřeba zkontrolovat, zda již na dané téma nějaký článek neexistuje. Do políčka pro vyhledávání (označeného slovy "Hledat na Astroneer Wiki") vpravo v záhlaví stránky zadejte přibližný název článku, stiskněte ENTER a projděte výsledky vyhledávání.

Pokud jste nemohl(a) najít žádný článek o daném tématu, můžete začít vymýšlet název. Vždy volte nejběžnější v češtině používané označení, pod kterým by čtenář článek nejspíše hledal. Zpravidla se používá tvar v jednotném čísle (např. hliník nebo kyslíková nádrž), množné číslo pak pouze pokud jeho použití výrazně převažuje, často v případě označení příslušníků různých skupin (např. Moduly, Funkce hry, kovy nebo Trosky lodí).

Vzhled článku[editovat | editovat zdroj]

úvodu článku popište několika větami základní stručné informace charakterizující téma článku a jeho název v první větě zvýrazněte tučně. Do závorky za název přidejte anglický název objevující se ve hře. Pokud k tématu existuje obrázek, vkládá se do úvodu pouze jeden zarovnán vpravo.

Následuje samotné tělo článku složené z jednotlivých sekcí a odstavců. Jednotlivé sekce vždy nadepište co nejstručnějším vhodným nadpisem. Odstavce začínejte psát vždy od kraje a nevkládejte před text žádné mezery. Každou informaci v článku nezapomeňte doložit vhodným zdrojem, buď přímo v textu, nebo až v závěrečné sekci článku.

Důležité je také propojení s ostatními články Astroneer Wiki. Pojmy z vašeho článku můžete označit jako odkazy. Pokud se ve výsledku odkaz na pojem zobrazí modře, článek o něm již existuje. Pokud se zobrazí červeně, sice článek o pojmu třeba ještě neexistuje, může to ale být upozornění třeba pro další editory, jaké články na Astroneer Wiki chybí.

Do závěrečných sekcí vložte hlavně odkazy a zdroje ze kterých jste čerpal(a). Dále sem můžete např. vyčlenit z textu poznámky nebo vložit tematickou navigační šablonu. Patří sem také odkazy na související články, které jste v textu nezmínil(a) nebo odkazy na tematické wikiportály.

Článek zařaďte do tematických kategorií, které se objevují v rámečku na konci článku. Vhodné kategorie můžete najít v příbuzných nebo souvisejících článcích a na konec nového článku je pak vložit. Kategorii začněte slovy: Kategorie:___.

Pravidla vytváření obsahu stránky[editovat | editovat zdroj]

 1. V žádném případě nelze psát obecnou češtinou (akorát, hold…) ani nářečím, nevhodné jsou i nepoužívané archaismy (pročež, anžto…).
 2. Pokud píšete o herní položce nebo modulu, použijte obrázek popisované věci.
 3. Chcete-li tvrzení či poznatek zdůraznit – pokud je to vůbec nutné – nedělejte tak pomocí vykřičníku (encyklopedie není beletrie).
 4. Vyvarujte se nepřesných překladů, např.: Compound = směs, nikoliv sloučenina. Pro upřesnění sledujte překladový slovník.
 5. Formulace mají být jednoznačné informativní, a to i v případě, že názor odborníků se v tom či kterém bodě rozchází; toto lze objektivně popsat.
 6. Formulace mají být přímočaré a jednoznačné, ne vyhýbavé.
 7. Není vhodné čtenáře přímo oslovovat, tzv. bořit čtvrtou stěnu, jak je zvykem v populární literatuře a v žurnalistice (nikoliv „nejspíš si to uvědomíte, pokud…“ nýbrž „nejzřetelnější to je z…“).
 8. Není vhodné používat v líčení minulosti přítomný čas, tzv. prézens historický (i když je to často v literatuře zvykem), tedy nikoliv „Vývojáři dokončují vývoj hry v roce 2018, v témže roce je vydána…“, nýbrž „Vývojáři dokončili svou hru v roce 2018, v témže roce byla vydána“.
 9. Při psaní o aktuálních událostech je vhodné volit takové formulace, aby zůstaly aktuální a přesné po co nejdelší dobu (nikoliv „Podpora pro modifikace hry vyprší 12. března“ nýbrž „nejzazší lhůta pro tvorbu modifikací byla pro rok 2018 stanovena na 12. března“. Vyhněte se vágním formulacím jako „v současnosti“, „momentálně“ nebo „poslední dobou“: text může být čten dlouhou dobu poté, co byl napsán. Vždy přesně určete dobu, k níž se informace vztahuje: „v srpnu 2018 existovalo 8 modulů…“.
 10. V seznamech dodržujte chronologické pořadí (od nejstaršího k nejmladšímu, od nejmenšího k největšímu, od nejlehčího k nejnáročnějšímu.).

Úprava stránky[editovat | editovat zdroj]

Najdete-li v existující stránce pravopisné chyby, nepřesný obsah či špatný překlad, je dobré započít úpravy k odstranění nepřesností. Při tvorbě úprav je vhodné se řídit podle pravidel vytváření obsahu stránky. Po dokončení úprav článek znovu překontrolujte a poté napište provedené úpravy. Byl-li proveden pouze překlad, stačí popsat vaše úpravy zkráceně "Překlad". Pokud jste upravili pouze chyby, shrňte úpravy pomocí slov "Oprava chyb".